THANG RÚT ĐA NĂNG CHỮ A

1. Tối ưu phương án sử dụng cho 1 chiếc thang. Có thể đáp ứng nhiều yêu cầu công việc khác nhau chỉ với những động tác đơn giản.

2. Có nhiều chủng loại từ 3 đến 6 bậc, thỏa mãn nhu cầu các đối tượng sử dụng khác nhau

Khi duỗi ra và kéo thẳng số bậc nhân lên 4 lần, tăng tối đa chiều cao cho 1 chiếc thang nhỏ gọn. Dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích công việc trên các mặt bằng, địa hình khác nhau. Sử dụng được với nhiều không gian, vị trí khác nhau.

thang rút đa năng chữ A