Mặt dựng hệ 100mm

Mặt dựng 100mm (Loại 4):

Màu sắc:  Đa dạng về màu sắc thoả mãn yêu cầu trang trí nội, ngoại thất của khách hàng.

Mặt cắt nhôm:

                               

             

Mặt dựng 100mm (Loại 3):

Màu sắc: Đa dạng về màu sắc thoả mãn yêu cầu trang trí nội, ngoại thất của khách hàng.

Mặt cắt nhôm: