Cửa trượt hệ 90mm

Màu sắc: Đa dạng về màu sắc đáp ứng yêu cầu trang trí nội, ngoại thất của khách hàng.

Phụ kiện:

Mặt cắt nhôm:

                                                                                                                                                                                               

Color of paint: Variety of colors meet all the requirements of interior and exterior decoration of customers.

Accessories:

Aluminum section: